Lễ ký kết hợp tác: Nghiên cứu bài thuốc đặc...

Sáng ngày 29/05 đã diễn ra buổi lễ ký kết...