Lễ ký kết hợp tác: Nghiên cứu, ứng dụng và...

Sáng ngày 10/08 đã diễn ra buổi lễ ký kết...