KHẨN: Từ 0h ngày 4/5, cách ly tập trung dài hơn 14 ngày

Thực hiện lệnh chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ – Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Cục trưởng Cục...