Đội ngũ bác sĩ - Chuyên gia y tế

Lương Y Đỗ Minh Tuấn

 • Lương y
 • Y học cổ truyền
 • Gần 20 năm

GS.TS Đỗ Doãn Lợi

 • Bác sĩ
 • Y học hiện đại

GS.TS Phạm Gia Khải

 • Bác sĩ
 • Y học hiện đại

Bác sĩ Trần Thị Minh Hoa

 • Bác sĩ
 • Y học hiện đại
 • Trên 20 năm

Bác sĩ Nguyễn Thị Lan

 • Bác sĩ
 • Y học hiện đại

Bác sĩ Võ Quốc Hưng

 • Bác sĩ
 • Y học hiện đại

Bác sĩ Lê Phương

 • Bác sĩ
 • Y học cổ truyền
 • 30 năm

Bác sĩ Bùi Thị Thu Hằng

 • Lương y
 • Y học cổ truyền
 • Trên 15 năm

BS Nguyễn Thị Tuyết Lan

 • Bác sĩ
 • Y học cổ truyền
 • 30 Năm

Bác sĩ Lê Hữu Tuấn

 • Bác sĩ
 • Y học cổ truyền
 • Trên 30 năm

Lương Y Phùng Hải Đăng

 • Lương y
 • Y học cổ truyền
 • Trên 15 năm

Bác sĩ Trần Thu Hương

 • Bác sĩ
 • Y học hiện đại
 • Hơn 30 năm