Đội ngũ bác sĩ - Chuyên gia y tế

Bác sĩ Trần Thu Hương

 • Bác sĩ
 • Y học hiện đại
 • Hơn 30 năm

Bác sĩ Phùng Ngọc Hòa

 • Bác sĩ
 • Y học hiện đại
 • Trên 20 năm

Bác sĩ Nguyễn Văn Ngoan

 • Bác sĩ
 • Y học hiện đại
 • Hơn 20 năm

Bác sĩ Ngô Thị Hằng

 • Bác sĩ
 • Y học cổ truyền
 • Hơn 5 năm

Bác sĩ Nguyễn Lân Việt

 • Bác sĩ
 • Y học hiện đại
 • Hơn 30 năm

Bác sĩ Phạm Thắng

 • Bác sĩ
 • Y học hiện đại
 • Trên 25 năm

Bác sĩ Nguyễn Thanh Liêm

 • Bác sĩ
 • Y học hiện đại
 • Hơn 25 năm

Bác sĩ Trần Ngọc Ân

 • Bác sĩ
 • Y học hiện đại
 • Trên 50 năm

Bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi

 • Bác sĩ
 • Y học hiện đại
 • 25 năm

bác sĩ Nguyễn Tiến Sơn

 • Bác sĩ
 • Y học hiện đại
 • 20 năm

Bác sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Hương

 • Bác sĩ
 • Y học hiện đại
 • Trên 30 năm

Bác sĩ Nguyễn Gia Khánh

 • Bác sĩ
 • Y học hiện đại
 • Hơn 40 năm