Chiến lược con người

Vietmec Group luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi, là “tinh thần” và là “tài sản” quý giá nhất.

Ngay từ khi thành lập Vietmec Group xác định phải xây dựng một đội ngũ nhân sự tinh gọn, có “Tài” và có “Tâm”. Đến nay, Vietmec Group đã có một đội ngũ nhân sự ưu tú vượt trội, có đủ khả năng, lòng nhiệt huyết để thực hiện sứ mệnh và phấn đấu vì mục tiêu chung.

Vietmec Group hiện nay đã trở thành nơi thu hút và chào đón tất cả những nhân tài mong muốn làm việc trong môi trường năng động, tốc độ, sáng tạo và hiệu quả – nơi mỗi cá nhân có thể phát huy tối đa khả năng của mình.

Bên cạnh đó, Vietmec Group đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua việc triển khai hiệu quả chính sách đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBNV và bồi dưỡng cái “Tâm” trong nghề.

Hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó chú trọng đến chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp toàn diện cho nhân dân, Vietmec Group luôn lấy con người làm cốt lõi. Chiến lược phát triển con người luôn được Ban lãnh đạo Vietmec Group đặc biệt chú trọng.

Vietmec Group luôn chào đón, tạo điều kiện để thu hút nhân lực có đủ Đức đủ Tài cùng cống hiến vì mục tiêu chung, vì sự phát triển của ngành Y dược Việt Nam, vì sức khỏe của cộng đồng cũng như tạo được một thương hiệu Việt có chỗ đứng vững chắc trên trường Quốc tế.

Với chiến lược con người đúng đắn cùng tầm nhìn chiến lược, Vietmec Group đang trên con đường phấn đấu, phát triển hoàn thành sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.