Môi trường xã hội

VIETMEC GROUP với môi trường

Là một doanh nghiệp tiên phong trong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện, đầy đủ nhất với mục tiêu phát triển bền vững, Vietmec Group hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường bao gồm cả môi trường sống và môi trường xã hội theo hướng sạch, an toàn và phát triển bền vững.

Coi nguyên tắc “xanh” là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như phát triển các dự án, Vietmec Group không chỉ luôn nỗ lực hết mình trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, mà còn chú trọng việc tuyên truyền ý thức này tới cộng đồng để cùng nhau xây dựng và gìn giữ môi trường trong lành.

Môi trường làm việc của Vietmec Group là một môi trường mở, luôn tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ nhân viên phát huy hết sở trường và năng lực, với phương châm: Làm việc nghiêm túc, phấn đấu hết mình – Tất cả vì một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển.

VIETMEC GROUP với xã hội

Vietmec Group xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên khát vọng tiên phong với niềm tự hào về giá trị trí tuệ, bản lĩnh và truyền thống nhân văn của người Việt. Văn hóa này không chỉ thể hiện trong chính sách phúc lợi dành cho người lao động, mà còn trong các hoạt động vì sự phát triển chung của cộng đồng xã hội.

Đến nay, Vietmec Group đã triển khai nhiều dự án, chương trình hành động thiết thực vì sự phát triển của cộng đồng, trong đó ưu tiên giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng như:

  • Khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho cộng đồng nhất là những bệnh nhân nghèo, gia đình chính sách, bệnh nhân ở vùng sâu vùng xa…
  • Chăm lo các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
  • Giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học, vượt khó.
  • Hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương nghèo trên cả nước.
  • Ủng hộ, cứu trợ đồng bào bị thiên tai: hạn hán, lũ lụt, mất mùa…
  • Xây dựng, phát triển các công trình y tế, văn hóa, giáo dục mang tính từ thiện và có ý nghĩa nhân văn cao.

Với nhiều hoạt động lớn có ý nghĩa xã hội và nhân văn trên cả nước, Vietmec Group đã và đang nỗ lực hết sức để hoàn thành sứ mệnh của mình, trở thành một điển hình cho tinh thần tương thân tương ái của người Việt.