Văn hóa doanh nghiệp

Song song với mục tiêu phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm, dịch vụ về Y tế, sức khỏe…, Vietmec Group hướng tới việc xây dựng một văn hóa doanh nghiệp mang đậm tính nhân văn, mang bản sắc riêng khong trộn lẫn và thể hiện lòng tự tôn dân tộc.

Vietmec Group trở thành ngôi nhà chung để các cán bộ, nhân viên cùng nhau sẻ chia, gắn kết và đồng lòng vì mục tiêu chung.

Trong xã hội ngày nay thì nguồn lực của một doanh nghiệp là con người mà văn hoá doanh nghiệp sẽ liên kết và nhân lên nhiều lần các giá trị của từng nguồn lực riêng lẻ. Do vậy, có thể khẳng định văn hoá doanh nghiệp là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp. Tài sản vô hình đó sẽ được các cán bộ nhân viên Vietmec Group xây dựng và vun đắp qua thời gian, bằng trí tuệ, sức sáng tạo không ngừng cùng tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật cao.

Những hoạt động trong công tác xây dựng văn hóa nội bộ của Vietmec Group:

  • Các hoạt động từ thiện vì cộng đồng: khám chữa bệnh miễn phí, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà, hàng hóa, tiền mặt… cho các gia đình chính sách, người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa…
  • Hoạt động văn hóa văn nghệ: phát huy tài năng cá nhân, tạo môi trường để từng cá nhân thể hiện tài năng của mình và nâng cao sự gắn bó, kết nối các cá nhân lại với nhau.
  • Hoạt động thể thao: rèn luyện sức khỏe và nâng cao tinh thần tập thể, đồng đội, tạo sự đoàn kết, thống nhất toàn khối.
  • Hoạt động Công đoàn: chăm lo đời sống cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống.
  • Các phong trào thi đua, vinh danh, nêu gương các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong lao động.
  • Các hoạt động Team building, du lịch, nghỉ mát cho cán bộ nhân viên.